Actiuni de informare si constientizare FPC

In cadrul proiectului “ACCES la performanță prin calificare!”, POCU/726/6/12/133673, proiect cofinantat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritara 6: Educație și competențe, obiectiv specific 6.12 – Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale, societatea ROGLAS IND SRL desfasoara, in luna noiembrie 2021 actiuni de informare si constientizare privind importanta formarii profesionale si participarii la programe de Formarea Profesionala Continua a angajatilor din Regiune Nord Est in urma carora persoanele interesate vor fi consiliate si indrumate catre cursuri de formare profesionala oferite GRATUIT. Aceasta activitate urmareste cultivarea unei perceptii pozitive asupra impactului FPC, stimularea interesului pentru participarea angajatilor la formare profesionala continua, informarea cu privire la rolul FPC in cadrul firmei, beneficiile participarii la FPC atat pentru cel implicat direct in achizitionarea de competente, cat si pentru angajator, motivarea si incurajarea participarii la programe de formare profesionala continua, impactul asupra carierei, fundamentate pe principiile egalitatii de sanse, de gen, nediscriminarii si TIC.

Daca sunteti interesati de ridicarea nivelului de competenta profesionala a angajatilor va stam la dispozitie pentru stabilirea unei intalniri in vederea desfasurarii acestei activitati la adresa: info@formareneamt.ro si la tel. 0233210388/0731328143.

Anunt de organizare cursuri – „Responsabil protectia datelor”

Anunt organizare cursuri in cadrul  proiectului “ACCES la performanta prin calificare!”-SMIS 133673 Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 SC ROGLAS IND SRL in calitate de…

Citeste mai mult

Anunt de organizare cursuri – „Masinist la masini pentru terasamente”

Anunt organizare cursuri in cadrul  proiectului “ACCES la performanta prin calificare!”-SMIS 133673 Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 SC ROGLAS IND SRL in calitate de…

Citeste mai mult

Anunt de organizare cursuri – „Competente informatice”

Anunt organizare cursuri in cadrul  proiectului “ACCES la performanta prin calificare!”-SMIS 133673 Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 SC ROGLAS IND SRL in calitate de…

Citeste mai mult

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.