Formare Neamt

Proiectul susține egalitatea de șanse și de gen, nediscriminarea, TIC și dezvoltarea durabilă

Formular de inscriere la cursuri  click aici 

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritara 6: Educație și competențe

Cod apel POCU/726/6/12/Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale

Titlul proiect: ACCES la performanță prin calificare!

SMIS 133673

Beneficiar: SC ROGLAS IND SRL