GDPR- Protectia Datelor

REGULAMENT INTERN

privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679

Protectia datelor cu caracter personal

Politica privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul Proiectului POCU/726/6/12/133673,ACCES la performanta prin calificare!”

Legislația relevantă

Parlamentul European și Consiliul au adoptat, în data de 27 aprilie 2016, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD sau GDPR).

Regulamentul (UE) 2016/679 a fost publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii L119 din 4 mai 2016, iar prevederile lui sunt direct aplicabile in toate statele membre ale Uniunii Europene, incepand cu data de 25 mai 2018.

Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice;

SC ROGLAS IND SRL este responsabila pentru prelucrarea datelor dumneavoastra personale conform legislatiei descrise mai sus.

Ce date cu caracter personal colectam de la dumneavoastra si modul in care le procesam / folosim

Ne preocupam constant ca datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor cu care interactionam sa fie prelucrate in conformitate deplina cu dispozitiile legale aplicabile si cu cele mai inalte standarde de securitate si confidentialitate.

In cele ce urmeaza iti prezentam politica noastra in acest domeniu foarte important pentru orice persoana fizica, aplicabila SC ROGLAS IND SRL, pe care ne angajam sa o revizuim la anumite intervale de timp, in vederea imbunatatirii ei continue.

Pentru a fi mereu la curent cu prevederile versiunii actualizate ale acestei politici, te rugam sa vizitezi website-ul din cand in cand si sa o revezi.

Iti vom explica in prezenta politica ce date cu caracter personal colectam de la persoanele care viziteaza website-ul nostru si care se vor inscrie in cadrul proiectului POCU/726/6/12/133673,ACCES la performanta prin calificare!”, in ce scopuri dorim sa le utilizam, in ce conditii putem sa le transferam, catre cine si in ce fel asiguram securitatea lor. Daca ai orice fel de intrebari legate de aceasta politica, poti sa ne scrii la adresa office@formareneamt.ro sau ne trimiti sesizarea ta prin posta la adresa din Piatra Neamt,Str. Fermelor nr. 20B, judetul Neamt.

In ce modalitati colectam date cu caracter personal pe site?

Pe website-ul nostru colectam date cu caracter personal atunci cand acestea sunt inregistrate voluntar de persoanele fizice vizitatoare in diverse sectiuni ale acestuia in scopul de a se inscrie in proiectul implementat din finantare nerambursabila POCU/726/6/12/133673,ACCES la performanta prin calificare!”, pentru a dobandi, in mod gratuit, calitatea de Grup Tinta.

In ce modalitati colectam date cu caracter personal dupa inscrierea pe site?

Colectam date cu caracter personal atunci cand acestea sunt puse la dispozitie voluntar de persoanele fizice care se inscriu la programele de formare din cadrul proiectului POCU/726/6/12/133673,ACCES la performanta prin calificare!”, pentru:

  • evaluarea documentelor justificative în vederea înscrierii în grupul ţintă al proiectului, prelucrarea documentelor participanţilor înscrişi la cursuri
  • păstrarea datelor cu privire la activitățile proiectului pe perioada post-implementare pentru control de către autoritățile competente, conform obligațiilor legale și din contractul de finanțare
  • a beneficia de informatii suplimentare care nu se regasesc pe website si pe care le transmitem prin e-mail sau telefonic

In cadrul vizitelor pe website-ul nostru este posibil sa colectam adresa IP si/sau informatii despre paginile accesate si momentul accesarii, cu ajutorul aplicatiei Google Analytics si a cookie-urilor.

SC ROGLAS IND SRL colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor interesate de serviciile pe care proiectul nostru le poate pune la dispozitie.

Colectam datele dumneavoastra cu caracter personal exclusiv de la dvs., prin intermediul unui formular web, formular editabil, prin formulare tiparite, prin prezentarea actelor personale necesare inscrierii la cursuri, prin discutie directa, prin e-mail, carti de vizita sau telefonic.

Odata ce ati inregistrat si/sau ati transmis date cu caracter personal catre noi, prin mijloacele puse la dispozitie si descrise mai sus, ati fost de acord cu folosirea acestor date in conformitate cu aceasta informare.

SC ROGLAS IND SRL proceseaza numai date cu caracter personal precum:

–    nume, prenume, numele anterior, sexul, adresa de domiciliu/ de reședință, data, locul și țara nașterii;

–    cetățenia;

–   cod numeric personal sau numar de identificare fiscală, după caz, starea civilă, seria și număr CI/BI, alte date din actul de identitate/ certificatul de naștere (nume, prenume părinți);

–   date de contact (adresa de corespondență, telefon fix și mobil, fax, adrese electronice de e-mail);

–    date care se regasesc in bilantul firmei si/sau alte documente/situatii financiare care sunt necesare in vederea realizarii unei strategii de dezvoltare pe termen lung;

–   profesia, locul de muncă, informații legate de contractul de muncă;

–   semnătura.

Prevederile acestei informari intra in vigoare la data de 25.05.2018, si se aplica tuturor modalitatilor de colectare a informatiilor.

Colectam de la clientii nostri si prelucram doar date cu caracter personal care sa ne permita:

  • in cazul in care o persoana se inregistreaza ii vom solicita datele cu caracter personal strict necesare pentru a putea informa clientul cu privire la proiectul de care este interesat, respectiv pentru a-i comunica detalii suplimentare cu privire la acesta, pentru a confirma participarea la activitati
  • sa le transmitem emailuri periodice (adresa de email);
  • sa le analizam eligibilitatea (Nume si prenume; Nr. de telefon; Adresa de e-mail; Nume IMM; CAEN activitate; Informatii despre finantari anterioare; date din bilant/alte situatii financiare in vederea dezvoltarii unei strategii pe termen lung);

SC ROGLAS IND SRL nu foloseste datele dvs cu caracter personal in scopul identificarii unor aspecte ale personalitatii sau pentru alte aspecte decat cele prezentate mai sus, fara consimtamantul dvs scris. Nu vom oferi datele dvs cu caracter personal unor alti destinatari, cu exceptia solicitarilor exprese ale autoritatilor de control din Romania si ale OIRPOSDRU Nord Est.

Cine mai are acces la datele cu caracter personal ale persoanelor care viziteaza website-ul si care se inscriu in proiect?

Garantam ca, SC ROGLAS IND SRL nu va vinde datele cu caracter personal pe care le-a colectat de la persoanele vizitatoare ale website-ului.

De asemenea, SC ROGLAS IND SRL nu va permite accesul la aceste date decat tertelor persoane care au nevoie sa le cunoasca in vederea realizarii activitatilor pentru care persoanele vizitatoare si-au dat acordul.

Atragem atentia persoanelor vizitatoare ca website-ul www.formareneamt.ro poate conţine link-uri către site-uri a căror politică de confidenţialitate /de prelucrare a datelor cu caracter personal este diferită de a noastră.

Dacă trimiteti date cu caracter personal către oricare dintre aceste site-uri, informaţiile dumneavoastra cad sub incidenţa declaraţiei lor de confidenţialitate /de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Politica de prelucrare si protectie a datelor cu caracter personal a website-ului www.formareneamt.ro nu se aplică informaţiilor pe care le trimiteti pe acele site-uri. Va încurajăm să cititi cu atenţie politica de confidenţialitate a oricărui website pe care îl vizitati.

Prelucrarea datelor se supune prevederilor contractului de finanțare al proiectului POCU/726/6/12/133673,ACCES la performanta prin calificare!”, precum și prevederilor legale aplicabile.

Datele dvs. sunt confidențiale și pot fi transmise pentru folosire către terțe entități în scopuri legale sau contractuale, cum ar fi: Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management POCU, OIR POSDRU N-E, Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Neamt, autorități publice abilitate de lege sau cu care au fost încheiate protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională, precum și Comisiei Europene.

Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către Comisia Europeană conform legislației europene aplicabile.

Durata de stocare a datelor dvs cu caracter personal

Este reprezentata de timpul necesar pentru asigurarea desfasurarii activitatilor pentru care datele au fost colectate.

Menționăm că, pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv a scopului, precum si termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie.

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, SC ROGLAS IND SRLl să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Cum pastram datele dvs cu caracter personal

Protejam datele dvs cu caracter personal colectate si procesate prin reglementari tehnice si organizatorice adecvate (inclusiv din punct de vedere al securitatii).

De asemenea, protejam datele dvs cu caracter personal impotriva prelucrarii neautorizate, prelucrarii ilegale, distrugerii, pierderii.

Accesul la datele dvs. cu caracter personal este strict limitat la acele persoane care au nevoie sa le cunoasca. Persoanele care au acces la aceste date vor mentine confidentialitatea acestora, prin politica de confidențialitate proprie.

Care sunt drepturile de care beneficiaza persoanele vizitatoare ale website-ului si care se inscriu la programele de formare profesionala?

Aveti urmatoarele drepturi referitoare la datele dvs cu caracter personal:

Dreptul de acces la datele dvs;

Dreptul la rectificarea datelor dvs;

Dreptul la stergerea datelor dvs cu caracter personal. Acestea vor fi sterse din baza noastra de date daca solicitati stergerea acestora, daca datele dvs nu sunt necesare scopurilor noastre de prelucrare, daca va retrageti consimtamantul pe care se bazeaza prelucrarea datelor dvs., si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor dvs.;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in orice alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul de opozitie;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteti solicita ca datele dvs cu caracter personal colectate si prelucrate de noi sa fie transmise catre un alt operator;

Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dvs, vi-l puteti retrage oricand, cu efecte viitoare, nu si retroactive;

Alte drepturi suplimentare care rezida din deciziile automate privind datele cu caracter personal;

Ce trebuie sa aiba in vedere persoanele vizitatoare ale website-ului care nu au implinit varsta de 18 ani?

SC ROGLAS IND SRL se adreseaza, persoanelor care au implinit 18 ani. Protejarea vietii private online a minorilor este deosebit de importanta pentru SC ROGLAS IND SRL. Te rugam sa nu completezi datele tale cu caracter personal in cuprinsul sectiunilor website-ului daca esti minor.

Cum puteti solicita stergerea datelor dvs cu caracter personal?

Prin intermediul transmiterii unei cereri scrise in acest sens. Solicitarea trebuie sa fie transmisa la adresa de email: office@formareneamt.ro

Vom raspunde cererii dvs in maximum 30 de zile de la data primirii cererii. Mentionam ca pentru a putea procesa cererea este posibil sa va solicitam si informatii suplimentare.

Alte optiuni

De asemenea, la adresa office@formareneamt.ro ne puteti transmite orice solicitare privind datele dvs cu caracter personal. De exemplu, ne puteti solicita: retragerea consimtamantului privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, sa accesati datele, sa modificati datele, sa stergeti datele, sa restrictionam prelucrarea datelor, sa transmitem datele etc.

Vom raspunde cererii dvs in maximum 30 de zile de la data primirii cererii. Mentionam ca pentru a putea procesa cererea este posibil sa va solicitam si informatii suplimentare.

Modificari aduse acestei politici

SC ROGLAS IND SRL poate modifica Politica privind protectia datelor cu caracter personal. Cand vom aduce modificari acestei politici, vom modifica data la care informatiile au fost actualizate pe site-ul www.formareneamt.ro

Va recomandam sa recititi periodic aceasta politica.

Pentru orice intrebare / neclaritate referitoare la modul in care administram datele dvs. cu caracter personal va rugam sa ne contactati la adresa office@formareneamt.ro.