Prezentare proiect

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritara 6: Educație și competențe

Cod apel POCU/726/6/12/Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale

Titlul proiect: ACCES la performanță prin calificare!

SMIS 133673

Beneficiar: SC ROGLAS IND SRL

ACCES LA PERFORMANTA PRIN CALIFICARE!, SMIS 133673

Proiectul susține egalitatea de șanse și de gen, nediscriminarea, TIC și dezvoltarea durabilă

Obiectivul general al proiectului:

 • Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, a angajatilor din Regiunea Nord-Est, judetele Neamt, Bacau, Iasi, Vaslui, Suceava si Botosani, prin implementarea de masuri specifice integrate care asigura formarea profesionala si certificarea superioara a 654 de angajati (inclusiv PFA si intreprinderi individuale), imbunatatirea statutului in campul muncii pentru min. 380 de angajati si stimularea participarii viitoare la programele de FPC.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1:  desfasurarea  de actiuni offline si online de informare si constientizare a angajatorilor si angajatilor cu privire la importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de FPC

OS2: promovarea importantei formarii profesionale si participarii la programele de FPC in randul angajatorilor si angajatilor din Regiunea Nord-Est, in vederea obtinerii unui nivel ridicat de constientizare a importantei formarii profesionale si participarii la programele de FPC si selectarii grupului tinta ce va participa la proiect.

OS3: motivarea si stimularea participarii a 654 angajati din Regiunea Nord-Est la programele de FPC, prin servicii de consiliere profesionala, asistenta, tutorat, consiliere psihologica si orientare in cariera.

OS4: cresterea nivelului de participare la programele de FPC, a angajatilor din Regiunea Nord-Est (inclusiv PFA si intreprinderi individuale, cu accent pe acei angajati cu nivel scazut de calificare, angajati din mediul rural, angajati cu varsta peste 40 de ani), imbunatatirea statutului in campul muncii a angajatilor si promovarea participarii viitoare la FPC

OS5: Cresterea participarii la FPC prin inovare sociala

GRUPUL TINTA:

 • Grupul tinta al proiectului este format din 654 persoane care indeplinesc cumultativ conditiile:
 • sunt angajati (inclusiv PFA si intreprinderi individuale)
 • au domiciliul/resedinta in Regiunea Nord-Est, judetele Neamt, Bacau, Iasi, Vaslui, Suceava si Botosani
 • au varsta cuprinsa intre 25 si 65 de ani.

Din cele 654 persoane ce alcatuiesc grupul tinta  200 persoane fac parte din categoriile:

 • angajati cu nivel scazut de calificare – 70 persoane,
 • angajati din mediul rural – 70 persoane,
 • angajati cu varsta peste 40 de ani – 60 persoane.

Pe perioada de implementare a proiectului se vor desfasura programe de formare profesionala acreditate ANC, precum si programe de formare informale

Programe formare acreditate ANC :

 • MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE: 6 grupe
 • DULGHER-TAMPLAR-PARCHETAR: 6 grupe
 • COMPETENTE ANTREPRENORIALE: 3 grupe
 • INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE: 3 grupe

Programe formare informale :

 • COMPETENTE INFORMATICE: 6 grupe
 • RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR: 5 grupe

ACTIVITATILE SI SUBACTIVITATILE PROIECTULUI

A1. Managementul proiectului

A1.1 Organizarea si administrarea resurselor umane-constituire si gestionare echipa de proiect

A1.2 Coordonare si monitorizare proiect

A2. Informarea si publicitatea proiectului

A2.1 Actiuni pentru asigurarea vizibilitatii proiectului

A3. Actiuni de informare, constientizare si selectare grup tinta

A3.1 Organizarea si derularea de actiuni de informare si constientizare privind importanta formarii profesionale si participarii la programele de FPC a angajatilor din Regiunea Nord-Est

A3.2 Selectia grupului tinta ce va participa la proiect

A4. Consiliere profesionala si tutorat

A4.1 Furnizarea de servicii de consiliere profesionala si tutorat pentru 654 angajati grup tinta (inclusiv PFA si intreprinderi individuale) din Regiunea Nord-Est

A5. Formarea profesionala continua si imbunatatirea statutului angajatilor in campul muncii

A5.1 Organizarea si desfasurarea de programe de formare profesionala autorizate de calificare pentru 280 angajati grup tinta (inclusiv PFA si intreprinderi individuale) din Regiunea Nord-Est

A5.2 Organizarea si desfasurarea de programe de formare profesionala autorizate de specializare pentru 132 angajati grup tinta (inclusiv PFA si intreprinderi individuale) din Regiunea Nord-Est

A5.3 Organizarea si desfasurarea de cursuri de educatie informala pentru 242 angajati grup tinta (inclusiv PFA si intreprinderi individuale) din Regiunea Nord-Est

A6. Inovare pentru cresterea participarii la FPC

A6.1 Dezvoltarea de solutii inovatoare pentru corelarea programelor de FPC cu piata muncii si cresterea participarii angajatilor la FPC

A7.Cheltuieli indirecte

SURSE DE FINANTARE

Valoarea totală eligibilă este de: 4.722.545,81 lei din care:

 • 3.813.455,84 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
 • 672.962,68 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național;
 • 236.127,29 lei – co-finanțare eligibilă a beneficiarului.

REZULTATE PREVIZIONATE

 • Minim 654 angajati din Regiunea Nord-Est vor fi informati si constientizati cu privire la importanta programelor FPC pentru cresterea performantelor atat individuale cat si profesionale/la nivel de intreprindere; informarea si constientizarea va crea o atitudine pozitiva fata de FPC si va stimula interesul angajatorilor si angajatilor pt participarea la programe de FPC.
 • 654 angajati grup tinta (inclusiv PFA si intreprinderi individuale), vor fi selectati pt participarea la activitatile proiectului, informati si sustinuti pentru participarea la FPC.
 • 654 angajati grup tinta vor beneficia de servicii de consiliere profesionala, asistenta, tutorat, consiliere psihologica si orientare in cariera
 • imbunatatirea competentelor si abilitatilor profesionale si non-profesionale pentru 280 de angajati in meseriile ”Dulgher-Tamplar-Parchetar” si “Masinist la masini pentru terasamente”, obtinerea unei diplome de calificare ANC, recunoscuta la nivel national si international si avansarea in cadrul firmei angajatoare sau identificarea unui alt loc de munca pe un post superior
 • imbunatatirea competentelor si abilitatilor profesionale si non-profesionale pentru 132 de angajati in “Inspector/referent Resurse Umane” si “Competente Antreprenoriale”,obtinerea unei diplome de absolvire ANC recunoscuta la nivel national si international si avansarea in cadrul firmei angajatoare sau identificarea unui alt loc de munca pe un post superior
 • imbunatatirea competentelor si abilitatilor profesionale si non-profesionale pentru 242 de angajati in “Competente informatice” si “Responsabil Protectia Datelor”, obtinerea unui certificate de participare si avansarea in cadrul firmei angajatoare sau identificarea unui alt loc de munca pe un post superior
 • imbunatatirea statutului in campul muncii a 380 de angajati certificati superior in urma sprijinului oferit de proiect, din care angajati cu nivel scazut de calificare-70 persoane, angajati din mediul rural-70 persoane, angajati cu varsta peste 40 de ani-60 persoane – 16 cursuri FPC autorizate si 11 cursuri de educatie informala
 • 66 angajati din grupul tinta al proiectului vor fi inscrisi la noi cursuri de FPC organizate si desfasurate de catre solicitant sau de catre alti furnizori de FPC
 • identificarea de solutii inovatoare pentru cresterea participarii la FPC
 • promovarea TIC in programele de FPC, imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor
 • promovarea nediscriminarii, a egalitatii de sanse si de gen in programele de FPC