Cursuri de calificare

Proiectul susține egalitatea de șanse și de gen, nediscriminarea, TIC și dezvoltarea durabilă

Formular de inscriere cursuri – click aici – 

– Cursuri de calificare –

 • Masinist la masini pentru terasamente (360h, curs acreditat ANC)

 1. Comunicarea la locul de muncă
 2. Lucrul în echipă
 3. Planificarea activității zilnice; Informatii privind folosirea Tehnologiei Informatiei si Comunicarii (TIC)
 4. Aplicarea normelor de sănătate și Securitate în muncă – NSSM și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor – NPSI
 5. Aplicarea normelor de protecția mediului
 6. Aplicarea normelor de siguranță a circulației
 7. Efectuarea lucrărilor de săpare
 8. Încărcarea materialelor în mijloace de transport
 9. Efectuarea lucrărilor de curățate, nivelare și afânare a terenurilor
 10. Efectuarea lucrărilor de compactare
 11. Întreținerea utilajelor pentru lucrări de terasamente
 • Dulgher-tamplar-parchetar (360h, curs acreditat ANC)

 1. Comunicarea interactiva la locul de munca
 2. Efectuarea unor calcule matematice simple
 3. Identificarea sarcinilor si planificarea activitatii; Informatii privind folosirea Tehnologiei Informatiei si Comunicarii (TIC)
 4. Aplicarea procedurilor tehnice de executie si control a calitatii
 5. Utilizarea instrumentelor, sculelor, uneltelor, masinilor, utilajelor si instalatiilor
 6. Respectarea N.T.S.M. si P.S.I.
 7. Executarea schelelor
 8. Executarea cofrajelor
 9. Montarea panourilor prefabricate
 10. Executarea pardoselilor din lemn
 11. Executarea acoperisului tip sarpanta
 12. Incadrarea si ajustarea tamplariei

– Cursuri de specializare –

 • Competențe antreprenoriale (60h, curs acreditat ANC):

 1. Conceptul de antreprenoriat; profilul si competentele antreprenorului
 2. Initierea si planificarea afacerii
 3. Piata si strategia de marketing
 4. Fiantarea afacerii
 5. Managementul resurselor umane
 6. Planul de afaceri si riscurile in afaceri; Informatii privind folosirea Tehnologiei Informatiei si Comunicarii (TIC)
 • Inspector/referent resurse umane (48h, curs acreditat ANC):

 1. Intocmirea documentelor de evidenta a personalului
 2. Gestionarea documentelor de evidenta a personalului
 3. Organizarea recrutarii personalului
 4. Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor
 5. Intocmirea statului de plata pentru personalul angajat
 6. Administrarea bazei de date de evidenta a personalului; Informatii privind folosirea Tehnologiei Informatiei si Comunicarii (TIC)

– Cursuri informale –

 • Competente informatice (36h/curs)

 1. Prezentare generala sistem de operare Windows;
 2. Tehnicile de bază în utilizarea aplicației Word;
 3. Tehnicile de bază în utilizarea aplicației Excel;
 4. Tehnicile de bază în utilizarea aplicației Power Point;
 5. Tehnicile de bază în utilizarea Internetului
 • Responsabil protectia datelor (36h/curs)

 1. Notiuni introductive cu privire la domeniul protectiei datelor cu caracter personal
 2. Drepturile si obligatiile organizatiei in prelucrarea datelor cu caracter personal
 3. Relatia cu autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal
 4. Aspecte specifice cu privire la rolul si activitatea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal
 5. Managementul riscului si securitatea informatiei
 6. Informatii privind folosirea Tehnologiei Informatiei si Comunicarii (TIC)