Anunt finalizare proiect

„ACCES la performanță prin calificare!”

SC ROGLAS IND SRL a finalizat implementarea proiectului „ACCES la performanță prin calificare!”, POCU/726/6/12/133673, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 „Educație și competențe”, Operațiunea „Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de: 4.722.545,81 lei din care:

  • 813.455,84 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
  • 962,68 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național;
  • 127,29 lei – co-finanțare eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea participării la programele de formare profesională continuă, a angajaților din Regiunea Nord-Est, județele Neamț, Bacau, Iași, Vaslui, Suceava și Botoșani, prin implementarea de măsuri specifice integrate care asigură formarea profesională și certificarea superioară a 654 de angajați (inclusiv PFA și întreprinderi individuale) și stimularea participării viitoare la programele de FPC.

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 24 luni în Județele: Neamț, Bacău, Suceava, Iași, Botoșani și Vaslui.

Rezultatele proiectului s-au concretizat în:

  • Promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de formare profesionala continua (FPC) în rândul angajatorilor și angajaților din Regiunea Nord-Est, în vederea obținerii unui nivel ridicat de conștientizare a importanței formării profesionale și participării la programele de FPC
  • Participarea a 654 angajați din Regiunea Nord-Est la programele de FPC, în urma unor servicii de consiliere profesională, asistență, tutorat, consiliere psihologică și orientare în carieră
  • Creșterea nivelului de participare la programele de FPC, a angajaților din Regiunea Nord-Est (inclusiv PFA și întreprinderi individuale, cu accent pe angajați cu nivel scăzut de calificare, angajați din mediul rural, angajați cu varsta peste 40 de ani), îmbunătățirea statutului în câmpul muncii a angajaților și promovarea participării viitoare la FPC
  • Identificarea de soluții inovatoare pentru creșterea participării la FPC

Proiectul a susținut în permanență egalitatea de șanse și de gen, nediscriminarea, TIC și dezvoltarea durabilă.

Detalii despre proiect puteți afla la adresa de email: office@formareneamt.ro, tel. 0233/210388.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European

prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

 “Creșterea nivelului de calificare al

angajaților prin programe de formare

continuă corelate cu nevoile pieței muncii –

Regiuni mai puțin dezvoltate”     

LISTA PERSOANE SELECTATE PENTRU A PARTICIPA LA PROGRAMUL ”COMPETENTE INFORMATICE” – SR6

LISTA PERSOANE SELECTATE PENTRU A PARTICIPA LA PROGRAMUL COMPETENTE INFORMATICE” – SR6   NR. CRT NUME SI PRENUME 1. APETREI N. MONA 2. ASIMINEI R. IRINA-ADRIANA 3. BACIU C. MONICA 4. BIBIRE F.I. MIRUNA-ELENA 5. BURSUC G. CAROLINA-GABRIELA 6. CIOBANU D. ALINA 7. CIOBANU C. LAURENTIU 8. CULBEC D. MAGDALENA-DORINA 9. DARABANEANU…

Citeste mai mult

Anunt de organizare cursuri – „Competente informatice”

Anunt organizare cursuri in cadrul  proiectului “ACCES la performanta prin calificare!”- SMIS 133673 Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 SC ROGLAS IND SRL in calitate…

Citeste mai mult

Actiuni de informare si constientizare FPC

In cadrul proiectului “ACCES la performanță prin calificare!”, POCU/726/6/12/133673, proiect cofinantat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritara 6: Educație și competențe, obiectiv specific 6.12 – Creșterea participării…

Citeste mai mult

Lasă un răspuns

Your email address will not be published.